משקיעים כשירים

משקיעים כשירים יכולים להשתתף בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב, אם יציגו אסמכתא לכך שברשותם נכסים נזילים ו/או הכנסות בשיעור המינימלי שקובע החוק. לפניכם שאלות חשובות ותשובות על המונח משקיע כשיר. משקיעים כשירים מכונים גם משקיעים מתוחכמים, או משקיעים מסווגים, אך כל אלו מונחים שמתייחסים למשקיע שעומד בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, ולמעשה מדובר במשקיעים שאין צורך לכלול במניין 35 המשקיעים שניתן לפנות אליהם בהצעה שאינה הצעה לציבור. בעבר היתה זהות בין הגדרה זו להגדרת לקוח כשיר על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, שקובע כי על מנת להיות מסווג כלקוח כשיר, על הלקוח לעמוד בשניים מתוך שלושה תנאים שעוסקים בהיקף הנכסים הנזילים, מומחיות בשוק ההון ומספר טרנזקציות שביצע בארבעה רבעונים שקדמו להגדרתו זו. בחוק ניירות ערך, שונתה הגדרה זו בשנת 2016 וכיום עניינה היקף יחסים גבוה באופן יחסי, אך הכינוי “משקיע כשיר” נשאר שגור גם ביחס להגדרה בחוק זה. חוק ניירות ערך מאפשר לפנות בהצעה שאינה הצעה ציבורית, למשקיעים שמספרם לא יעלה על 35, מבלי לכלול במניין זה משקיעים “כשירים” ולפיכך, לרשותם של לקוחות כשירים עומדות אפשרויות השקעה ייחודיות, גם בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב…

כאמור, התנאים שעניינם ניסיון או מומחיות בשוק ההון בוטלו וכיום לקוחות כשירים נדרשים לעמוד באחד משלושה קריטריונים שקבעה רשות ניירות ערך:

  1. נכסים נזילים בסך 8 מיליון שקלים.
  2. הכנסה אישית שנתית בסך 1.2 מיליון ש”ח, או הכנסה משפחתית שנתית בסך 1.8 מיליון בשנתיים האחרונות.
  3. נכסים נזילים בסך 5 מיליון שקלים וגם הכנסה אישית שנתית בסך 600,000שקלים, או הכנסה משפחתית שנתית בסך 900,000 ש”ח  שקלים, בשנתיים האחרונות.

 

משקיעים כשירים – שאלות נוספות

מה היתרונות בכך שתוגדרו כמשקיעים כשירים?

משקיע שמוגדר כמשקיע כשיר (משקיע מסווג / מתוחכם) , רשאי לקבל מידע פיננסי מלא על ההשקעות, נתוני תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות, וכן השוואה בין הצפי המקורי של השקעה לביצועיה בפועל. כמו כן, ניתן להצטרף להשקעות שפתוחות בפני משקיעים כשירים בלבד.

כיצד תוכיחו שאתם לקוחות כשירים?

על פי חוקי רשות ניירות ערך, יש לאמת את העובדה שהמשקיע הוא כשיר, בעת הצטרפותו להשקעה ככזה.

אסמכתא לכשירות כאמור, היא אישור בכתב של רו”ח, עו”ד או גורם חיצוני רלוונטי אחר, בעל ידיעה בנושא, שמאשר כי המשקיע עומד בהגדרה ומסביר כיצד וידא זאת.

אפשרות נוספת היא להציג ראיות ומידע על כך שהמשקיע עומד באחד מתנאי הכשירות, ואלה יאושרו בידי מחלקת הציות של V.C.P. מדובר במסמכים כמו תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106 ודוחות למס הכנסה, ואלו ייבחנו בהתאם לסעיף שעליו הצהיר המשקיע.

אנא הזן שם מלא וכתובת מייל:

צרו איתנו קשר

הצטרפו למאגר המשקיעים